Locum AB Tillbyggnad K3, yttre, Huddinge sjukhus

Tillbyggnad K3, yttre, Huddinge sjukhus

Locum AB

Projektet avser tillbyggnad av ambulanshall K3 med tillhörande markarbeten och två utvändiga hissar, Huddinge sjukhus.

Vissa förberedande markarbeten är redan utförda.

Total bruttoarea (BTA) 610 kvm nybyggnad

Utvändig mark 1020 kvm

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-0076