Locum AB Teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö Södertälje sjukhus

Teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö Södertälje sjukhus

LOCUM Aktiebolag, Stockholm

Entreprenaden är en teknisk förvaltningsentreprenad som innefattar tillsyn, skötsel, avhjälpande underhåll samt vinterhållning av utemiljön samt närliggande servicetjänster för Södertälje sjukhus.  

Åtagandet innebär ett ansvar för Leverantör att utföra beskrivna åtgärder på ett sådant sätt att Beställarens kvalitetskrav kommer att uppfyllas. Det innebär att Leverantören ska värdera de specificerade åtgärder som är beskrivna i handling 06.2 Övergripande tjänstekrav 06.3 Tjänstebeskrivningar 06.4 Objektsbeskrivning/mängdförteckning med avseende på om Beställarens kvalitetskrav kommer att uppfyllas och vid behov föreslå förändringar i frekvenser (ökning eller minskning) för Beställaren. Samråd ska ske huruvida frekvenserna ska minskas, ökas eller om kvalitetskraven ska anpassas.  

Entreprenaden omfattar:  

Administrativa arbetsuppgifter och arbetsuppgifter för utemiljön omfattande:

Tillsyn

Skötsel

Avhjälpande underhåll

I detta inkluderas sommar- och vinterskötsel med snöröjning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2019-0483