Locum AB RFI - Upphandlingar av hissåtgärder Locum AB

RFI - Upphandlingar av hissåtgärder Locum AB

Locum AB

Detta är en RFI, request for information, som Locum önskar att ni tar er tid att besvara. Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm.

Vi önskar nu få era kommentarer på vad som skulle göra våra kontrakt avseende hissåtgärder mer attraktiva för er som anbudsgivare. Vi skulle uppskatta om ni har möjlighet att besvara frågor i denna RFI och även skriva korta kommentarer i aktuella frågor i bifogad handling. Utöver denna RFI finns även möjlighet till möten och dialog men vi vill börja med att få svar på vår RFI.

Svar önskas senast 22-11-10.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-10)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-10-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer