Locum AB Renovering av Ambulansgatan

Renovering av Ambulansgatan

Locum AB

Projektet avser ombyggnad av stora delar av blickagången plan 5, totalombyggnad Ambulansgatan plan 4, stora delar av SF kulvert plan 3 (kulvert mellan byggnaderna S och F), delar av SF kulvert plan 2.

Objektet är beläget i Huddinge Sjukhus.

Total bruttoarea: ca 2000 plan 5, 3500 plan 4, svårbedömda ytor på plan 3 och 2 m².

Projektet avser ombyggnad av:

· Överbyggnad med nytt tätskikt på Ambulansgatan inklusive nya socklar.

· Dilatationsfogar på Ambulansgatan

· Nya brunnar på Ambulansgatan

· Nya brunnar på Blickargången

· Ny asfaltering av en del av Blickargången

· Dilatationsfogar på Blickargången

· Håltagning för ny rördragning på Ambulansgatan och SF-kulvert.

· Entreprenaden består av rivning och demontering av gamla rördelar och brunnar samt nyinstallation av dagvattensystem.

Befintligt dagvattensystem används under byggtiden som provisorisk försörjning innan det nya dagvattensystemet driftsätts.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 1712-1301