Locum AB Rekryteringstjänster

Rekryteringstjänster

Locum AB

Ramavtalet omfattar ramavtal avseende rekryteringstjänster. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Locums (hädanefter Beställaren) behov av rekrytering av kompetenser inom organisationen och som behövs inom ramen för den löpande verksamheten. Ramavtalet omfattar samtliga rekryteringar av roller som finns inom Beställarens organisation eller som tillkommer under ramavtalstiden.

Uppdragen som kan bli aktuella inom delområdena kommer att variera, allt från fullständiga rekryteringsuppdrag till avgränsande tjänster såsom search, tester och second opinion. I samband med avrop definierar Beställaren varje uppdrag närmare.

Upphandlingen är indelad i följande två delområden:

Delområde 1 - Rekrytering av personal inom fastighetsnära tjänster

Delområde 2 - Rekrytering av personal inom stödfunktioner

Anbud får lämnas inom ett eller båda delområdena. För mer information om delområdena, se rubrikerna nedan.

Beställaren avser att inom respektive delområde tilldela fem leverantörer ramavtal, under förutsättning att detta antal kvalificerade anbud inkommer i upphandlingen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2020- 0339