Locum AB Ramavtal för Installation och Service av Mobila inomhusnät

Ramavtal för Installation och Service av Mobila inomhusnät

Locum AB

Upphandlingen omfattar tecknande av ramavtal för installation och service av inomhusnät för mobiltelefoni och Rakelkommunikation. Upphandlingen omfattar även jourberedskap och jourutryckning avseende servicearbete.

Upphandlingen är indelad i tre delområden (anbudsområden) enligt nedan:

Delområde 1 - Serviceområde Norr

Servicearbeten inkl. mindre installationsarbeten (serviceentreprenader)

Delområde 2 - Serviceområde Söder

Servicearbeten inkl. mindre installationsarbeten (serviceentreprenader)

Delområde 3 - Större installationsarbete (installationsentreprenader) 

Anbud kan lämnas på ett, två eller samtliga delområden. För mer information om respektive delområde, se upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2019-1116