Locum AB Ramavtal CAD/BIM-tjänster inom förvaltning

Ramavtal CAD/BIM-tjänster inom förvaltning

Region Stockholm, Stockholm

Locum avser anskaffa ett ramavtal som syftar till att stötta Locums förvaltningsavdelning internt med CAD/BIM-kompetens.

Följande är exempel på uppdrag som kan avropas:

-        Georeferering av byggnadsmodeller

-        Laserskanning i och utanför byggnader

-        Objektmärkning av installationsmodeller

-        Utveckling av Revit-PlugIns

-        Utveckling av Dynamoscript

-        Validering av punktmoln mot modell

Befattningar:

-        Specialist BIM-utvecklare

-        Programutvecklare

-        Fältskannare

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-04-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2024-0300