Locum AB Ramavtal bakgrundskontroller och säkerhetsprövning

Ramavtal bakgrundskontroller och säkerhetsprövning

Locum AB

Locum avser anskaffa ett ramavtal med en leverantör avseende bakgrundskontroller och säkerhetsprövning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-0903