Locum AB Ramavtal avseende konsulter för miljöinventering

Ramavtal avseende konsulter för miljöinventering

Locum AB

För att kunna erbjuda Region Stockholms hyresgäster ändamålsenliga lokaler med rätt funktion genomförs årligen bygginvesteringar för cirka 3 - 4 miljarder kronor i de fastigheter Locum förvaltar åt Region Stockholm. Locum ansvar även för inhyrning av externa lokaler på uppdrag av andra delar av Regionen. Det motsvarar ca 800 byggprojekt per år i vårdmiljöerna.

Detta ramavtal kommer i huvudsak att användas för konsulttjänster inom områdena:

-Miljöinventering bygg- och fastighetsföroreningar
-Saneringskontroll asbest och PCB
-Periodisk radonmätning
-Radonutredning/åtgärdskontroller
-Markutredning/saneringsledning
-Inomhusmiljöutredningar/åtgärdskontroller
-Utsläppsrelaterade mätningar
-Avfalls-, rivnings- och saneringsutredningar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2019-0862