Locum AB Översättningstjänster, SLL650

Översättningstjänster, SLL650

Stockholms läns landsting, Stockholm

Region Stockholm har för avsikt att upphandla översättningstjänster enligt bifogade upphandlingsunderlag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-0806