Locum AB Omhändertagande av vårdens specialavfall, kemikalieavfall, sekretessavfall och mindre elektronikavfall, SLL1911

Omhändertagande av vårdens specialavfall, kemikalieavfall, sekretessavfall och mindre elektronikavfall, SLL1911

Region Stockholm, Stockholm

Upphandlingen avser ramavtal för omhändertagande, borttransport och destruktion eller återvinning av avfall till Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Dessutom har TioHundra AB, Karolinska Institutet samt de leverantörer som Region Stockholm har vårdavtal med rätt att avropa tjänster från ramavtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2021-0445