Locum AB Ombyggnation K2-K4, Huddinge sjukhus

Ombyggnation K2-K4, Huddinge sjukhus

Region Stockholm, Stockholm

Entreprenaden omfattar ombyggnation av vuxenakuten i hus K2-K4, plan 4, med tillhörande teknikutrymmen i plan 3 och 9, Huddinge sjukhus samt mindre markarbeten vid isoleringsrum med entrétak, samt tillhörande platta/ramp.

Total bruttoarea (BTA) 4000 kvm på plan 4,

Total bruttoarea (BTA) 800 kvm plan 3 

Total bruttoarea (BTA) 250 kvm plan 9

Mark 250 kvm

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-0555