Locum AB Ombyggnation av byggnad U200 och anpassning Pat/Cyt samt skyway

Ombyggnation av byggnad U200 och anpassning Pat/Cyt samt skyway

Locum AB

Upphandingen omfattar ombyggnad av Nya Karolinska byggnad U200  ("A-delen") samt anpassning av lokaler för patologi och cytologi i byggnad N3 samt L5 ("B-delen") på Karolinska sjukhusområdet i Solna.

Denna upphandling är alltså uppdelad i två delar; A-delen respektive B-delen och kontrakt kommer att tecknas för respektive entreprenad med samma anbudsgivare/Entreprenör. Kontraktet för A-delen kommer därefter att överlåtas till Swedish Hospital Partners ("SHP").

Upphandlingsdokumenten för dessa entreprenader återfinns i två separata mappar under "Dokument".

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-05-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-0123