Locum AB Ombyggnad inkommande mellanspänningsställverk Nacka Sjukhus

Ombyggnad inkommande mellanspänningsställverk Nacka Sjukhus

Locum AB

Projektet avser ombyggnad av inkommande mellanspänningsställverk.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2020-0147