Locum AB Ombyggnad av brandlarm Karolinska sjukhuset i Solna, byggnader A-F

Ombyggnad av brandlarm Karolinska sjukhuset i Solna, byggnader A-F

Locum AB

Entreprenaden omfattar: Ombyggnation av brandlarm på Karolinska sjukhuset i Solna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

UH-2022-180