Locum AB Norrtälje sjukhus By 01 modernisering av lågspänningsställverk

Norrtälje sjukhus By 01 modernisering av lågspänningsställverk

Locum AB

Entreprenaden omfattar: Modernisering av lågspänningsställverk byggnad 01, Norrtälje sjukhus.

- Omkoppling till provisorisk fördelning i korridor.

- Demontering av befintligt ställverk.

- Iordningställande av ställverksrum med skyddsinklädnad, håltagningar mm.

- Installation av nytt ställverk.

- Omläggning från provisorisk fördelning till nya ställverket.

- Arbeten utförs med sjukhuset i normal i drift.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2019-0134