Locum AB Nätverks- och nätsäkerhetsprodukter med tillhörande programvara samt kompetensstöd, SLL835

Nätverks- och nätsäkerhetsprodukter med tillhörande programvara samt kompetensstöd, SLL835

Region Stockholm, Stockholm

Nätverks- och nätsäkerhetsprodukter med tillhörande programvara samt kompetensstöd, SLL835.

Omfattar 6 varukorgar med olika produkter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2021-0400