Locum AB Löwenströmska sjukhuset, ombyggnad för rättspsykiatrins öppenvårdsmottagning

Löwenströmska sjukhuset, ombyggnad för rättspsykiatrins öppenvårdsmottagning

Locum AB

Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal i plan 1, Byggnad 01, Löwenströmska sjukhuset. Total bruttoarea ca 360 m². Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-0077