Locum AB KS - N3N10 pl 4 anpassning av operationsavdelning

KS - N3N10 pl 4 anpassning av operationsavdelning

Locum AB

anpassning av operationsavdelning i N3N10 plan 4 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Total bruttoarea ca 1200  m².

Objektet är beläget i byggnad N3 och N10 plan 4 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Adress: Gävlegatan 55, 171 64 Solna

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-04-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-0107