Locum AB Konsulttjänster inom säkerhetsområdet SLL1667

Konsulttjänster inom säkerhetsområdet SLL1667

Region Stockholm, Stockholm

Upphandling av specialistkonsulter inom säkerhets-, krisberedskaps- samt totalförsvarsområdet till Region Stockholm.

Upphandlingen omfattar 6 delområden.

Upphandling av specialistkonsulter inom säkerhets-, krisberedskaps- samt totalförsvarsområdet till Region Stockholm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Sverige

Diarie-/referensnummer

RS 2019-1014