Locum AB Konsult Samordning SÖS

Konsult Samordning SÖS

Locum AB

Konsult samordning projektorganisation SÖS.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2019-0971