Locum AB Huddinge sjukhus - åtgärder brandspjäll

Huddinge sjukhus - åtgärder brandspjäll

Locum AB

Åtgärder avseende brandspjäll på Huddinge sjukhus. 

Etapp 1: rivning av befintliga smältsäkringsspjäll som ersätts med typgodkända brandgasspjäll inklusive SÖ-avprovningar samt uppkoppling till överordnad styr (Citect). 

Mindre undertaksarbeten i samband med byte till nya brandgasspjäll. 

Etapp 2: nyinstallation av kompletterande brandgasspjäll inklusive avprovningar lika etapp 1.

Mindre undertaksarbeten i samband med byte till nya brandgasspjäll. 

Beskrivningar (AFB.22 p. 11) och ritningar (AFB.22 p. 12) är sekretessklassade och kan endast hämtas ut på Locums lokalkontor på Huddinge sjukhus på USB-minne och förutsätter undertecknad sekretessförbindelse avseende utlämnade handlingar (AFB.22 p. 13 handling nummer 11).

Se AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag för mer information.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-11-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-0342