Locum AB HS-By K2 Renovering av dagvattenssystem

HS-By K2 Renovering av dagvattenssystem

Locum AB

Entreprenaden omfattar: Denna entreprenad omfattar åtgärder för renovering och utbyte av dagvattenrör för takavvattning gällande hus K2:1 och K2:2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-0112