Locum AB Handens Sjukhus anpassning för CT kamera

Handens Sjukhus anpassning för CT kamera

Locum AB

Ombyggnation och modifiering av befintliga sjukhuslokaler.

Befintliga lokaler på Handens sjukhus ska byggas om för kommande installation av ny CT kamera. Som följd av detta kommer viss övrig befintlig medicinteknisk utrustning flyttas. Lokalerna ska successivt renoveras och iordningställas för att passa de nya kraven.

Flytt och installation av ny medicinteknisk utrustning kommer att utföras som sidoentreprenader.

Sista anbudsdag
5 dagar kvar

(2019-12-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2019-0877