Locum AB Grafisk produktion, SLL1933

Grafisk produktion, SLL1933

Stockholms läns landsting, Stockholm

Region Stockholm har för avsikt att upphandla grafisk produktion.

Syftet med upphandlingen är att utveckla och aktivt säkerställa en optimerad och effektiv produktion av analogt och digitalt material, samt skapa möjligheter för samordning och synergier inom olika produktionsaktiviteter inom Region Stockholm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RS 2019-0807