Locum AB Gaser och syntetluftsanläggningar SLL175

Gaser och syntetluftsanläggningar SLL175

Region Stockholm, Stockholm

Upphandlingen omfattar leverans och installation av tankanläggningar samt anläggning för blandning av syntetisk luft från oxygenkälla och nitrogenkälla. Upphandlingen omfattar även leverans av flaskpaket, gasflaskor och kryokärl, medicinska gaser samt industri-, högren-, medicinteknisk- och livsmedelsgas samt där tillhörande kringtjänster.

Den precisa omfattningen av efterfrågade Produkter framgår av Upphandlingsdokumenten.

Avtalsområde A

Tankanläggningar, flaskpaket, gasflaskor och kryokärl, medicinska gaser samt industri-, högren-, medicinteknisk- och livsmedelsgas samt där tillhörande kringtjänster.

Avtalsområde B

Anläggning för blandning av syntetisk luft från oxygenkälla och nitrogenkälla samt där tillhörande kringtjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0124