Locum AB Gaser 2023, SLL175

Gaser 2023, SLL175

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen omfattar leverans och installation av tankanläggningar. Upphandlingen omfattar även leverans av flaskpaket, gasflaskor och kryokärl, medicinska gaser samt industri-, högren-, medicinteknisk- och livsmedelsgas samt där tillhörande kringtjänster. För mer information, se Upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0337