Locum AB Fysiskt och finansiellt elinköp, Elmäklare

Fysiskt och finansiellt elinköp, Elmäklare

Locum AB, Stockholm

Upphandlingen omfattar fysiskt och finansiellt elinköp till ca 40 mätpunkter i Stockholms län. Det nya avtalet kommer att avse såväl fysisk leverans som finansiell portföljförvaltning. Den samlade elförbrukningen bedöms uppgå till ca 240 GWh per år. Några garantier gällande volym lämnas inte.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-0388