Locum AB Försäkringsförmedlingstjänster SLL1629

Försäkringsförmedlingstjänster SLL1629

Region Stockholm, Stockholm

Denna upphandling omfattar Försäkringsförmedlingstjänster till Region Stockholm. Upphandlingen består av ett (1) upphandlingsområde. Region Stockholm önskar teckna ramavtal med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0086