Locum AB El-konsulttjänster Reservkraft SÖS

El-konsulttjänster Reservkraft SÖS

Locum AB

Locum önskar upphandla och teckna avtal gällande el-konsulttjänster för program-systemhandling.

Uppdraget kan komma att utökas med en option där detaljprojektering förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling skall ingå.

Uppdraget innebär att upprätta handlingar, i program och systemskede.

Arbetet bedrivs självständigt tillsammans med en konsultgrupp bestående av

Arkitekter, CAD/BIM samordnare, tekniska konsulter, specialister och i mycket nära samarbete med projektledning.

        För uppdragets genomförande efterfrågas följande roller:

·          Uppdragsansvarig EL-konsult

·          Handläggande Projektör tele

·          Handläggande Projektör- fastighetsnät

·          Handläggande Projektör säkerhet

·          Medverkande el-konsulter

·          Projektör Hiss

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-0661