Locum AB Dynamiskt inköpssystem - Kategori 1 Projektledning

Dynamiskt inköpssystem - Kategori 1 Projektledning

LOCUM Aktiebolag, Stockholm

Locum AB (hädanefter Locum) bjuder härmed in till att lämna ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende rubricerad upphandling av konsulttjänster inom byggprojektledning till Locum, enligt de förutsättningar som anges i denna ansökningsinbjudan jämte bilagor.

Upphandlingen genomförs inom ramen för det dynamiska inköpssystemet med ett selektivt förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsföremålet omfattar konsulttjänster inom byggprojektledning för bland annat styrning och ledning av byggprojekt. Konsultuppdrag avser att tillhandahålla byggprojektledning för att stärka upp Locums projektavdelning under projekterings- och produktionsskedena.

DiS Kategori 1 - Projektledning

Upphandlingsföremålet omfattar konsulttjänster inom byggprojektledning för bland annat styrning och ledning av byggprojekt. Konsultuppdrag avser att tillhandahålla byggprojektledning för att stärka upp Locums projektavdelning under projekterings- och produktionsskedena.

Uppdragen kan komma att avse exempelvis, utredningar, förstudier, program, projektering, byggentreprenader samt andra lokal- och byggnadsanknutna projekt.

Upphandlingen är uppdelad i följande kategorier:

Kategori 1 – Projektledning

Kategori 2 – Projekteringsledning

Kategori 3 – Installationssamordnare

Kategorier och tillhörande kravprofiler presenteras nedan:

Kategori 1 – Projektledning med roller:

• Projektledare

• Biträdande projektledare

• Byggledare

• Projekt Administratör

Kategori 2 – Projekteringsledning

• Projekteringsledare

Kategori 3 – Installationssamordning

• Installationssamordnare

DiS Kategori 2 - Projekteringsledning

Upphandlingsföremålet omfattar konsulttjänster inom byggprojektledning för bland annat styrning och ledning av byggprojekt. Konsultuppdrag avser att tillhandahålla byggprojektledning för att stärka upp Locums projektavdelning under projekterings- och produktionsskedena.

Uppdragen kan komma att avse exempelvis, utredningar, förstudier, program, projektering, byggentreprenader samt andra lokal- och byggnadsanknutna projekt.

Upphandlingen är uppdelad i följande kategorier:

Kategori 1 – Projektledning

Kategori 2 – Projekteringsledning

Kategori 3 – Installationssamordnare

Kategorier och tillhörande kravprofiler presenteras nedan:

Kategori 1 – Projektledning med roller:

• Projektledare

• Biträdande projektledare

• Byggledare

• Projekt Administratör

Kategori 2 – Projekteringsledning

• Projekteringsledare

Kategori 3 – Installationssamordning

• Installationssamordnare

DiS Kategori 3 - Installationssamordning

Upphandlingsföremålet omfattar konsulttjänster inom byggprojektledning för bland annat styrning och ledning av byggprojekt. Konsultuppdrag avser att tillhandahålla byggprojektledning för att stärka upp Locums projektavdelning under projekterings- och produktionsskedena.

Uppdragen kan komma att avse exempelvis, utredningar, förstudier, program, projektering, byggentreprenader samt andra lokal- och byggnadsanknutna projekt.

Upphandlingen är uppdelad i följande kategorier:

Kategori 1 – Projektledning

Kategori 2 – Projekteringsledning

Kategori 3 – Installationssamordnare

Kategorier och tillhörande kravprofiler presenteras nedan:

Kategori 1 – Projektledning med roller:

• Projektledare

• Biträdande projektledare

• Byggledare

• Projekt Administratör

Kategori 2 – Projekteringsledning

• Projekteringsledare

Kategori 3 – Installationssamordning

• Installationssamordnare

Sista ansökningsdag
1987 dagar kvar

(2029-05-13)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2019-0157