Locum AB DS By 04 Ny kallvattenmatning

DS By 04 Ny kallvattenmatning

Locum AB

Nybyggnad av servisledning kallvatten från servisventil för anslutning mot kallvattencentral i byggnad 06. Temporär väg anläggs över grannfastighet för fordonstrafik.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-0264