Locum AB Dränering och förberedande markarbeten K3, Huddinge sjukhus

Dränering och förberedande markarbeten K3, Huddinge sjukhus

Locum AB

Projektet avser dränering av K3-innergård och förberedande arbeten för ny ambulanshall, Huddinge sjukhus.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-0902