Locum AB Byggnadskonstruktör Reservkraft BY 74 SÖS

Byggnadskonstruktör Reservkraft BY 74 SÖS

Locum AB

Locum önskar upphandla och teckna avtal gällande byggkonstruktion för program-systemhandling.

Uppdraget kan komma att utökas med en option där detaljprojektering förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling skall ingå.

Uppdraget innebär att upprätta handlingar, i program och systemskede.

Arbetet bedrivs självständigt tillsammans med en konsultgrupp bestående av

Arkitekter, CAD/BIM samordnare, tekniska konsulter, specialister och i mycket nära samarbete med projektledning.

För uppdragets genomförande efterfrågas följande roller:

·          Uppdragsansvarig Konstruktör

·          Handläggande Konstruktör

·          Medverkande Konstruktör

·          Projektör fuktsakkunnig

·          Projektör tak/plåtkonsult

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-0683