Locum AB Brandlarm och nödljus SÖS BY 01, 06, 13, 16

Brandlarm och nödljus SÖS BY 01, 06, 13, 16

Locum AB

Projektet avser ombyggnad av brand- och utrymningslarm samt nödljus för byggnad 01, 06, 13 och 16. Projektet har två projektnummer. By01 och By16 har projektnummer: 93107952. By06 och By13 har projektnummer: 93107953.

Total bruttoarea ca 17000 m² (By01, By16) + 8000 (By06,By13) m².

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2020-0906