Locum AB Bemanningstjänster

Bemanningstjänster

Locum AB

Denna upphandling omfattar ramavtal avseende bemanningstjänster. Upphandlingen omfattar bemanningstjänster av samtliga kompetenser inom Locums (hädanefter Beställaren) organisation för vilka behov av bemanningstjänster finns. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Beställarens behov av kompetenser inom organisationen, exempelvis under ordinarie personals föräldraledighet, arbetstoppar, sjukfrånvaro, under rekryteringsprocesser eller under andra vakanser.

Upphandlingen är indelad i följande två delområden (anbudsområden):

Delområde 1 - Personal inom fastighetsnära tjänster

Delområde 2 - Personal inom stödfunktioner 

Anbud får lämnas inom ett eller båda delområdena. För mer information om delområdena, se Upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2020-0338