Locum AB Arkitekttjänster Reservkraft SÖS

Arkitekttjänster Reservkraft SÖS

Locum AB

Arkitekttjänster för utbyggnad av reservkraft, driftutrymmen, driftlokaler och personalutrymmen på Södersjukhuset.

Uppdraget innebär att upprätta handlingar, i program och systemskede.

Arbetet bedrivs självständigt tillsammans med en konsultgrupp bestående av CAD/BIM samordnare, tekniska konsulter, specialister och i mycket nära samarbete med projektledning.

Arkitekten skall ansvara för samordning med Locums lokalplanerare för att ta fram rumsfunktionsprogram (RFP), ansvara för tillgänglighet, akustik inom driftlokaler/personalutrymmen, delta i BIM-möten för 3D granskning, granskning i Bluebeam Beast 2.0. 

Uppdraget kan komma att utökas med en option där detaljprojektering, bygghandling och relationshandling skall ingå.

För uppdragets genomförande efterfrågas följande roller:

•    Uppdragsansvarig arkitekt

•    Handläggande arkitekt

•    Certifierad sakkunnig tillgänglighet

•    Akustiker

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-0602