Ljusnarsbergs kommun Upphandling Omvårdnadshjälpmedel

Upphandling Omvårdnadshjälpmedel

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på omvårdnadshjälpmedel för leverans till de upphandlande myndigheterna.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på omvårdnadshjälpmedel för leverans till de upphandlande myndigheterna.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-1975 Kumla kommun212000-1983 Askersunds kommun 212000-1934 Degerfors kommun 212000-1926 Hallsbergs kommun 212000-1942 Hällefors kommun 212000-1991 Karlskoga kommun

212000-1918 Laxå kommun 212000-2981 Lekebergs kommun 212000-2015 Lindesbergs kommun 212000-1959 Ljusnarsbergs kommun 212000-2007 Nora kommun

212000-1967 Örebro kommun

212000-2031 Surahammars kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 980/2018