Ljusnarsbergs kommun Textilslöjdsmaterial och symaskiner inklusive service och reparationer

Textilslöjdsmaterial och symaskiner inklusive service och reparationer

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på textilslöjdsmaterial och symaskiner för leverans till de upphandlande myndigheterna.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunernas behov av textilslöjdsmaterial och symaskiner. Upphandlingen omfattar textilslöjdsmaterial såsom tyger, garn, tråd, mönster och övriga tillbehör samt symaskiner inklusive service- och reparationsarbeten till verksamheter inom Örebro kommun och länssamverkan.

Vi emotser ert anbud med intresse.

Denna upphandling avser ramavtal avseende textilslöjdsmaterial och symaskiner.

Upphandlingen är uppdelad i två (2) produktområden enligt nedan:

Produktområde 1 - Textilslöjdsmaterial

Produktgrupp 1 - Tyger

Produktgrupp 2 - Sybehör

Produktgrupp 3 - Digitala material

Produktområde 2 - Symaskiner inklusive service och reparationer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 288/2019