Ljusnarsbergs kommun Ramavtal Glasmästeriarbeten

Ramavtal Glasmästeriarbeten

Ljusnarsbergs kommun, KOPPARBERG

Entreprenaden omfattar löpande Glasmästeriarbeten. Planerat underhåll men även ombyggnader, lokalanpassningar och oförutsedda reparationer ingår.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2018-11-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

18/73