Upphandlingar Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Ljungby Kommun, Ljungby

Upphandlingen avser Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden.

Beskrivning av behovet

Leverantören ska tillhandahålla inspelning och direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträden som normalt äger rum 11 gånger om året. Sammanträdena pågår i genomsnitt tre timmar och äger normalt rum i konferenslokalen i Ljungby Arena, eller i Strålforssalen Campus Ljungby oftast sista måndagen varje månad utom juli. Lokal kan komma att variera, men kommer alltid att vara inom Ljungby kommun.

Inbokade mötesdagar som återstår för 2023:27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 decemberDessa mötesdagar är preliminära och kan komma att ändras.

Uppdraget ska utföras som en tjänst utav en person som närvarar och sköter inspelningen på plats. I uppdraget ingår även att tillhandahålla inspelningsutrustning och den utrustning som i övrigt behövs för att uppfylla ställda krav enligt specifikation.Sammanträdena ska sändas direkt via webbTV och spelas in för att publiceras på kommunens webbplats. Vi vill att sändningen över webben går att visa på ljungby.se i en iframe. Leverantören ska ha en youtube ellerVimeo kanal som kan användas. I konferenssalen finns internetuppkoppling som leverantören kan koppla upp mot.

Fullmäktige använder ett mötessystem (via Quickchannel) i vilket namn på de politiker som begär ordet framgår, liksom voteringar. Detta system ska kunna visas i sändningen och inspelningen och genomförs genom att leverantör får en länk till systemet av sekreteraren.

Inbjudan

Ljungby kommun bjuder in till att lämna anbud enligt nedan. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att lämna anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS2022-0332