Upphandlingar Serviceavtal storköksutrustning i Ljungby kommun

Serviceavtal storköksutrustning i Ljungby kommun

Ljungby kommun, LJUNGBY

Ljungby kommun bjuder härmed in till att lämna anbud avseende service, installation och reparation av kommunala storkök.

Inbjudan

Ljungby kommun bjuder in till att lämna anbud enligt nedan. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att lämna anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

TK2021/0104.290.