Upphandlingar Nybyggnad av idrotts-, musik-, och slöjdsalar

Nybyggnad av idrotts-, musik-, och slöjdsalar

Ljungby kommun, LJUNGBY

Nybyggnation av idrottssal inkl. slöjdsalar mm., rivning av befintlig gymnastiksal, upprustning av utemiljön och hämta/lämna parkering ingår i entreprenaden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

TN2021-0094