Upphandlingar Ny ångturbin Ljungby Energi AB

Ny ångturbin Ljungby Energi AB

Ljungby Energi Aktiebolag, LJUNGBY

Ljungby Energi AB driver ett avfalls- och biomassaeldat kraftvärmeverk på vid Märta Ljungbergsvägen 61 i Ljungby.

Beslut har fattats om att ersätta de två befintliga ångturbinerna med en ny ångturbin med bättre verkningsgrad. Den förväntade effekten är ca 5,5 kW (ångflöde 54 ton/h). designdata är 220°C/17 bar(a).

Investeringens omfattning är en ångturbin med generator, växellåda, oljesystem, styrskåp och fjärrvärmevakuumkondensor inom angivna leveransgränser.

Leveransen ska omfatta design, projektering, tillverkning, leverans och montering av all utrustning och system samt idrifttagning och slutprovning av ångturbinen.

I leveransomfattningen ingår även utbildning av beställarens personal i svenska

(Kvalificeringssystem)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-03-18

Dokumenttyp

Kvalificeringssystem

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

23/2