Upphandlingar Multihall

Multihall

Ljungby kommun, LJUNGBY

Projektet omfattar nybyggnation av en multihall på Fastigheten Fritiden 2 i Ljungby. Även utemiljö, parkering och dagvattenhantering ingår. Nybyggnationen består av en multihall som ska kunna användas för skolverksamhet, av föreningslivet och för kulturverksamhet, t.ex. i form av konserter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

TN 2022-0230