Upphandlingar Kvicksilverinstrument

Kvicksilverinstrument

Ljungby Energi Aktiebolag, LJUNGBY

Ljungby Energi AB avser att upphandla ett nytt instrument för mätning av kvicksilver i rökgaser på en avfallspanna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

23/1