Upphandlingar Hemtjänst enligt LOV

Hemtjänst enligt LOV

Ljungby kommun, Ljungby

Socialnämnden i Ljungby kommun erbjuder privata utförare att teckna avtal om att bedriva hemtjänst på uppdrag av Ljungby kommun.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2016-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

SN2008/0103.709