Upphandlingar 2022-00225: Cyklar för användning i tjänsten och hedersbelöning, del 2

2022-00225: Cyklar för användning i tjänsten och hedersbelöning, del 2

Växjö kommun, VÄXJÖ

Omfattning

Upphandlingen avser Följande delområden cyklar.

Delområde 1: Cyklar till hedersbelöningar till anställda och förtroendevalda. (Cyklarna kommer att vara ett av alternativen till hedersbelöning). Växjö kommun

Delområde 2: Cyklar av modell citybike och hybridcyklar exklusive service Ljungby kommun

Delområde 3: Cyklar av modell elcyklar inklusive service Ljungby kommun

Delområde 4: Cyklar av modellen El- lådcyklar inklusive service Ljungby kommun

I delområde 1 och 2 ska både herr- och damcyklar och offereras.

Varje delområde upphandlas av en (1) upphandlande myndigheter.

Omfattning

Upphandlingen avser Följande delområden cyklar.

Delområde 1: Cyklar till hedersbelöningar till anställda och förtroendevalda. (Cyklarna kommer att vara ett av alternativen till hedersbelöning).

Delområde 2: Cyklar av modell citybike och hybridcyklar exklusive service

Delområde 3: Cyklar av modell elcyklar inklusive service

Delområde 4: Cyklar av modellen El- lådcyklar inklusive service

I delområde 1 och 2 ska både herr- och damcyklar och offereras.

Varje delområde upphandlas av en (1) upphandlande myndigheter.

Beräknad volym

Ramavtalets uppskattade volym per år enligt nedan. Några garanterade volym lämnas inte. Behovet av cyklar skiftar från år till år och därför ska angiven volym ses som ett ungefärligt värde.

Växjö kommun

HedersbelöningHedersbelöningar delas ut till cirka 150 anställda per år och till cirka 5-15 förtroendevalda per år.

Utdelningen av hedersbelöningar görs i mitten av maj och då beställs detta i mitten av mars/början av april.

Cirka 50 stycken cyklar - cirka 10 herrcyklar och cirka 40 damcyklar.

Eftersom cyklar endast är ett alternativ till hedersbelöning kan inte volymen garanteras.

Ljungby kommun

Cyklar citybike och hybrid Uppskattat värde ca 72 000 kr

Elcyklar Uppskattat värde ca 120 000 kr

El-lådcyklar Uppskattat värde ca 10 st

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

23/101