Lindesbergs kommun Underhåll av Nya Sundsbron i Lindesberg

Underhåll av Nya Sundsbron i Lindesberg

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lindesberg

Upphandlingen innebär en utförandeentreprenad omfattande underhåll av Nya Sundsbron i Lindesberg, Lindesbergs kommun.

Entreprenaden innebär i stora drag: betongreparation frontmurar i vattenlinjen, impregnering kantbalkar, fyllning av koner och kompletterade L-stöd, betongreparation vid och förlängning grundavlopp och nya ytavlopp samt ny beläggning/tätskikt. Demontering av räcken, rivning av betong och beläggning, håltagning samt fyllning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-10)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

AT-2024-35