Lindesbergs kommun Ramavtalsarbeten Måleri

Ramavtalsarbeten Måleri

FASTIGHETER I LINDE AB, LINDESBERG

Ramavtalsarbeten Måleri

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-06)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22/2